literatura

Boczkowska A., Krzesiński G. „Kompozyty i techniki ich wytwarzania”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016

Brojer Z., Hertz Z., Penczek P., „Żywice epoksydowe”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1972

Dzierża W., Czerniawski T., „Właściwości mechaniczne i termiczne polimerów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000

Garbarski J., (red.), „Laboratorium materiałów i kompozytów niemetalowych”, Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

Leda H., „Kompozyty polimerowe z włóknami ciągłymi”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000

Łączyński B., „Mechanika tworzyw wielkocząsteczkowych”, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1977

Łoziński J., „Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1962

Kelar K., Ciesielska D., „Fizykochemia polimerów. Wybrane zagadnienia”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997

Królikowski W., „Polimerowe kompozyty konstrukcyjne”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2012

Królikowski W., „Tworzywa wzmocnione i włókna wzmacniające”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1988

Kuciel S. (red.), „Kompozyty polimerowe na osnowie recyklatów z włóknami naturalnymi”, Politechnika Krakowska, Kraków 2010

Nejman M. B. (red.), „Starzenie i stabilizacja polimerów”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1966

Nowak M., „Wytrzymałość tworzyw sztucznych”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1987

Ochelski S., „Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

Siwowski T., „Mosty z kompozytów FRP”, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018

Sorocziszyn A. G., „Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym”, Arkady, Warszawa 1969

Szymiczek M., „Ocena stopnia degradacji poliestrowo-szklanych kompozytów nawijanych”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016

Wilczyński A. P., „Mechanika polimerów w praktyce konstrukcyjnej”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984

Wilczyński A. P., „Polimerowe kompozyty włókniste”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996

Zawadzki J. (red.), „Problemy wytężenia i znużenia polimerów jako tworzyw konstrukcyjnych”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978

Żuchowska D., „Polimery konstrukcyjne. Przetwórstwo i właściwości”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993