normy

Właściwości mechaniczne określone poprzez testy na elemencie przeciąganym
(Mechanical properties to be determined through tests on a pultruded element)

WłaściwośćSymbolJednostkaNorma
Moduł sprężystości podczas zginania
(Effective modulus of elasticity)
EeffGPaEN 13706-2
Efektywny moduł ścinania
(Effective shear modulus of elasticity)
GeffGPaEN 13706-2

Właściwości mechaniczne określone poprzez testy na próbkach materiału
(Mechanical properties determined through tests on samples of the material)

WłaściwośćSymbolJednostkaNorma
Wytrzymałość na rozciąganie – osiowo
(Longitudinal tensile strength)
fLtMPaEN ISO 527-4;
ASTM D638
Wytrzymałość na rozciąganie – poprzecznie
(Transversal tensile strength)
fTtMPaEN ISO 527-4;
ASTM D638
Wytrzymałość na ściskanie – osiowo
(Longitudinal compressive strength)
fLcMPaEN ISO 14126;
ASTM D695
Wytrzymałość na ściskanie – poprzecznie
(Transversal compressive strength)
fTcMPaEN ISO 14126;
ASTM D695
Wytrzymałość na zginanie – osiowo
(Longitudinal flexural strength)
fLfMPaEN ISO 14125;
ASTM D790
Wytrzymałość na zginanie – poprzecznie
(Transversal flexural strength)
fTfMPaEN ISO 14125;
ASTM D790
Wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe
(Shear strength)
fVMPaEN ISO 14130;
ASTM D2344
Wytrzymałość na nacisk sworznia – osiowo
(Longitudinal bearing strength)
fLrMPaEN 13706-2;
ASTM D953
Wytrzymałość na nacisk sworznia – poprzecznie
(Transversal bearing strength)
fTrMPaEN 13706-2;
ASTM D953
Moduł sprężystości przy rozciąganiu – osiowo
(Longitudinal modulus of elasticity in tension)
ELtGPaEN ISO 527-4;
ASTM D638
Moduł sprężystości przy rozciąganiu – poprzecznie
(Transversal modulus of elasticity in tension)
ETtGPaEN ISO 527-4;
ASTM D638
Moduł sprężystości przy ściskaniu – osiowo
(Longitudinal modulus of elasticity in compression)
ELcGPaEN ISO 14126;
ASTM D695
Moduł sprężystości przy ściskaniu – poprzecznie
(Transversal modulus of elasticity in compression)
ETcGPaEN ISO 14126;
ASTM D695
Moduł ścinania w płaszczyźnie (równoległej do osi elementu)
(Shear modulus of elasticity)
GLTGPaISO 15310
Współczynnik Poissona – osiowo
(Poisson’s ratio (longitudinal))
νLTEN ISO 527-4;
ASTM D638
Współczynnik Poissona – poprzecznie
(Poisson’s ratio (transversal))
νTLEN ISO 527-4;
ASTM D638