FRP

Kompozyty FRP – polimery wzmocnione włóknami (ang. Fiber Reinforced Polymer), kompozyty o osnowie z żywic termoutwardzalnych i wzmocnionych włóknami.